Galicyjscy uczeni: Marian Raciborski i Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursorzy polskiej myśli ekologicznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.7

Słowa kluczowe:

Jan Gwalbert Pawlikowski, Marian Raciborski, myśl ekologiczna, ochrona przyrody, środowisko naturalne

Abstrakt

Artykuł przedstawia dwie idee związane z ochroną przyrody sformułowane przez galicyjskich (polskich) przyrodników. Są to: pochodzący z początku XX stulecia pierwszy na ziemiach polskich program ochrony natury M. Raciborskiego oraz, powstały nieco później, oparty na aksjologicznych podstawach, oryginalny manifest ekologiczny J.G. Pawlikowskiego. Koncepcje te, w chwili powstania, miały charakter zdecydowanie nowatorski, i to nie tylko w skali myśli polskiej. Do dnia dzisiejszego nie straciły one na znaczeniu. Stanowią trwały fundament współczesnej refleksji nad znaczeniem środowiska naturalnego dla ludzkiej egzystencji.

Bibliografia

Dom pod Jedłami i jego twórca. Studia i wspomnienia, ed. W.A. Wójcik, Wyd. Znak, Kraków 1997.

Ekologizm, accessed on: www.encyklopedia.pwn.pl [dostęp 10.03.2018].

Gawor L., Ekoszkice, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Gawor L., Narodziny idei zrównoważonego rozwoju [w:] Szkice o cywilizacji, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Lenkowa A., Ochrona przyrody na świecie; Ochrona przyrody w Polsce [w:] Człowiek przeciw sobie?, ed. A. Lenkowa, PAX, Warszawa 1986.

Łapiński J., Abdurakhmanov G., Rozwój myśli ekologicznej w Polsce i w Rosji – wybrane aspekty, EkoKul, Lublin 2005.

Marian Raciborski: Studia nad życiem i twórczością naukową, ed. J. Kornas, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1986.

Michajłow W., Uwagi na temat nauki o ochronie przyrody jej podstaw teoretycznych i założeń metodologicznych, „Kosmos” 1958, R. VII, nr 5, s. 533–536.

Okraska R., Rycerz przyrody, wstęp do: J.G. Pawlikowski, Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010.

Pawlikowski J.G., Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne, Wyd. Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” oraz Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010.

Pawlikowski J.G., Kultura i natura, „Lamus” 1913, R. IV; as a separately published “print”: published by the Tatra Protection Section of the Tatra Society, H. Altenberg i E. Wende Publishing House, Lwów–Warszawa 1913.

Pawlikowski J.G., O lice ziemi. Wybór pism J.G. Pawlikowskiego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Lwów 1938.

Pawlikowski J.G., Tatry parkiem narodowym and W obronie idei parku narodowego. Sprawa kolejki na Kasprowy Wierch [in:] J.G. Pawlikowski, Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne, Wyd. Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” oraz Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010.

Pawłowski A., Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008.

Piątek Z., Ekofilozofia w dorobku polskiej myśli filozoficznej [w:] Ekofilozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Raciborski M., Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin, „Kosmos” 1900, nr 3–4.

Raciborski M., Zabytki przyrody, „Ateneum Polskie” 1908, Lwów, vol. I, January–March, s. 38–47.

Raciborski M., Sawicki L., Badanie i ochrona zabytków przyrody: poradnik pracy dla działaczy kulturalnych, Wyd. Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie, Kraków 1914.

Sebesta A., Wątki aksjologiczne i ekofilozoficzne w twórczości Jana Gwalberta Pawlikowskiego [w:] Idee i eksplikacje, ed. W. Jaworski, Wyd. Abrys, Kraków 2001.

Szafer W., Wstęp do: M. Raciborski, Zabytki przyrody, przedruk z oryginału z r. 1908, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Kraków 1947.

Szafer W., Dzieje ochrony przyrody w Polsce i innych krajach [w:] Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, ed. W. Szafer, W. Michajłow, PWN, Warszawa 1973.

Sztumski W., Człowiek wobec środowiska. Propedeutyka sozofilozofii, Częstochowa 2012.

Wodziczko A., Ochrona przyrody – nowa gałąź wiedzy, „Ochrona Przyrody” 1933, R. 12, s. 88–96.

Zięba S., Historia myśli ekologicznej, Lublin 2004.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Gawor, L. (2022). Galicyjscy uczeni: Marian Raciborski i Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursorzy polskiej myśli ekologicznej. Galicja. Studia I materiały, (8), 87–98. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.7

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY