Etyka społeczna w ujęciu Jana Piwowarczyka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.14

Słowa kluczowe:

Jan Piwowarczyk, etyka społeczna, filozofia, nauka społeczna Kościoła, moralność

Abstrakt

Artykuł przedstawia problemy etyki społecznej w ujęciu Jana Piwowarczyka. Katolicka etyka społeczna należy do nauk filozoficznych i teologicznych. Jest nauką, która między innymi ustala zasady życia społecznego zgodne z zasadami moralności – wydaje więc sądy wartościujące moralnie. Aby jakąkolwiek działalność oceniać, potrzebny do tego jest miernik, czyli w tym przypadku, ogólna zasada moralności. Dlatego najistotniejszym elementem, a jednocześnie najtrudniejszym do określenia jest właśnie ukształtowanie w społeczeństwie ogólnej zasady, która pełni zarazem kryterium tego, co moralnie dobre, i tego, co moralnie złe.

Bibliografia

Krajski S., Filozofia polityczna, Wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2003.

Piwowarczyk J., Człowiek i państwo, Kraków 1993.

Piwowarczyk J., Katolicka etyka społeczna, t. I, Londyn 1963.

Piwowarczyk J., Katolicka etyka społeczna, t. I, Kraków 2011.

Piwowarczyk J., Katolicka etyka społeczna, t. II, Londyn 1963.

Piwowarczyk J., Katolicka etyka społeczna, t. II, Kraków 2011.

Piwowarczyk J., Katolicyzm a reforma rolna, Poznań 1938.

Piwowarczyk J., Korporacjonizm i jego problematyka, Poznań 1936.

Piwowarczyk J., Kościół i państwo, „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 47.

Piwowarczyk J., Kryzys społeczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad, Kraków 1932.

Piwowarczyk J., Państwo chrześcijańskie, „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 28.

Piwowarczyk J., Podstawy personalizmu, „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 35.

Piwowarczyk J., Socjalizm i chrześcijaństwo, Kraków 1924.

Piwowarczyk J., Spór o liberalizm, „Tygodnik Powszechny” 1950, nr 20.

Piwowarczyk J., Teologia wolności, „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 13.

Piwowarczyk J., Wielkie zagadnienie własności, „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 8.

Szczęsny M., Etyka społeczna w polskiej literaturze filozoficznej okresu międzywojennego, Ełk 1998.

Wojtyła K., Katolicka etyka społeczna, Wyd. KUL, Lublin 2018

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Lewandowski, R. (2022). Etyka społeczna w ujęciu Jana Piwowarczyka. Galicja. Studia I materiały, (8), 209–224. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.14

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY