Primadonna opery warszawskiej Bronisława Dowiakowska na gościnnych występach w Galicji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.24

Słowa kluczowe:

Kraków, Lwów, muzyka, opera, teatr

Abstrakt

Bronisława Dowiakowska (1840–1910) była jedną z cenionych śpiewaczek opery warszawskiej. W ciągu ponad trzydziestu lat wykonywała olbrzymi repertuar, śpiewała ponad sto partii. Występowała też w operetkach. Posiadała doskonałą technikę wokalną i pamięć muzyczną oraz talent aktorski. Uznawano ją za jedną z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych i operetkowych. W latach 70. i 80. XIX stulecia występowała gościnnie we Lwowie i w Krakowie, stając się podporą tych scen. Jej wizyty odbijały się szerokim echem w prasie lokalnej. Nazwisko primadonny warszawskiej wpisało się trwale w rozwój galicyjskiej kultury muzycznej, a w szczególności sceny operowej Galicji XIX stulecia.

Bibliografia

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1884, Lwów 1884.

„Afisz Teatralny” 1873.

„Czas” 1873, 1885.

„Dziennik Polski” 1873, 1883, 1885.

„Echo Muzyczne. Dwutygodnik literacko-artystyczny” 1881, R. 5.

„Gazeta Narodowa” 1880.

Błaszczyk L.T., Życie muzyczne Lwowa w XIX wieku, „Przegląd Wschodni” 1991, t. 1, z. 4,

Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, wyd. II, Warszawa 2006.

Encyklopedia teatru polskiego https://encyklopediateatru.pl/osoby 61526/bronislawa-dowiakowska [dostęp 25.11.2021].

Janczewska-Sołonko K., Rożniatowska B., Muzycy pedagodzy urodzeni po 1871 r. w kulturze polskiej. Leksykon, Warszawa 2018, s. 124.

Owerłło P., Z tamtej strony rampy, Kraków 1957.

Reiss J.W., Almanach muzyczny Krakowa, t. II, Kraków 1939.

Reiss J.W., Polscy śpiewacy i polskie śpiewaczki, Łódź 1948.

Rulikowski M., hasło: Dowiakowska Bronisława [w:] Polski słownik biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946.

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, Warszawa 1973.

Słownik muzyków polskich, red. J. Chomiński, t. 1, Warszawa 1964.

Sołtys M.E., Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów, Wrocław 2008.

Spóz A., hasło: Dowiakowska Bronisława [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 2: cd, Kraków 1984.

Wąsacz-Krztoń J., Z historii muzycznych wędrówek polskich śpiewaków operowych po Galicji. Klementyna Czosnowska i Władysław Mierzwiński z występami we Lwowie i w Krakowie, „Galicja. Studia i materiały” 2020, nr 6, s. 136–154.

Wypych-Gawrońska A., Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918, Kraków 1999.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Wąsacz-Krztoń, J. (2022). Primadonna opery warszawskiej Bronisława Dowiakowska na gościnnych występach w Galicji. Galicja. Studia I materiały, (8), 397–412. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.24

Numer

Dział

ŹRÓDŁA i MATERIAŁY