Wybrane aspekty zjawiska dyskryminacji i wykluczenia społecznego na przykładzie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.1

Słowa kluczowe:

wykluczenie społeczne, dyskryminacja, mniejszość narodowa, prawa człowieka, mniejszość niemiecka

Abstrakt

Zjawisko dyskryminacji i wykluczenia społecznego mniejszości niemieckiej w Polsce było widoczne zwłaszcza w okresie powojennym i w czasach komunizmu. Mniejszość niemiecka doświadczyła ze strony władz licznych form dyskryminacji, które wynikały z napięć politycznych i narodowościowych. Pomimo postępującej integracji społeczności niemieckiej nadal istnieją wyzwania związane z nieścisłościami prawno-instytucjonalnymi, które mogą prowadzić do sytuacji dyskryminacyjnych w sferze publicznej czy zawodowej. Dlatego ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jest kluczowym aspektem w procesie budowania społeczeństwa wolnego od dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Biernacka, M. (2023). Wybrane aspekty zjawiska dyskryminacji i wykluczenia społecznego na przykładzie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ius Et Administratio, 53(4), 5–15. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.1

Numer

Dział

Artykuły