Wybrane elementy prawne wpływające na system ochrony zdrowia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.2

Słowa kluczowe:

system ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo zdrowotne

Abstrakt

Artykuł 168 TFUE określa działania Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia, pozwalając państwom członkowskim na swobodę w decydowaniu o priorytetach systemu ochrony zdrowia. Ze względu na ograniczone zasoby podejmowanie decyzji o kształcie zdrowia publicznego realizuje się na podstawie polityk i strategii, które obejmują zadania z zakresu zdrowia publicznego. W artykule wskazano wybrane elementy prawne, które zdaniem autorów w kontekście realizacji zadań zdrowia publicznego powinny w przyszłości pełnić ważną rolę w systemie ochrony zdrowia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Bróż, O., & Podolak, A. (2023). Wybrane elementy prawne wpływające na system ochrony zdrowia. Ius Et Administratio, 53(4), 16–28. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.2

Numer

Dział

Artykuły