Skuteczność świadczenia usług zakładowych w czasach epidemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.6

Słowa kluczowe:

efektywność, skuteczność, usługi publiczne, zakład publiczny, COVID-19

Abstrakt

Nie ulega wątpliwości, iż okres pandemii COVID-19 wymusił gwałtowane zmiany w funkcjonowaniu całych społeczności, co rzecz jasna przełożyło się również na funkcjonowanie samej administracji publicznej. Jednym z bardziej „wrażliwych” na powyższe turbulencje obszarów było świadczenie usług publicznych, zwłaszcza usług zakładowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wycinka tej rzeczywistości pandemicznej, mianowicie skuteczności świadczenia usług edukacyjnych w świetle opinii odbiorców tych usług, tj. uczniów i studentów. Rozważania te zostaną poprzedzone uwagami wprowadzającymi natury ogólnej, odnoszącymi się do problematyki skuteczności prawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Hadel, M. (2023). Skuteczność świadczenia usług zakładowych w czasach epidemii COVID-19. Ius Et Administratio, 53(4), 59–70. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.6

Numer

Dział

Artykuły