Problematyka naczelnych zasad procesu karnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.10

Słowa kluczowe:

procedura karna, zasady procesu karnego, model procesu karnego

Abstrakt

Ukształtowanie procesu karnego opiera się na ogólnych założeniach przyjętych przez ustawodawcę jako optymalnych ze względu na obowiązujący w danym miejscu i czasie system wartości. Rozważania obejmujące zagadnienia związane z modelem postępowania karnego w głównej mierze determinowane są przez zasady procesowe, które w większym lub mniejszym stopniu wynikają z norm karnoprocesowych. Można powiedzieć, że są one pewnego rodzaju kształtującymi proces koncepcjami wskazującymi na jego indywidualne cechy, przez które przejawiają się charakterystyczne dla niego elementy.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Łaskawski, G. (2023). Problematyka naczelnych zasad procesu karnego. Ius Et Administratio, 53(4), 106–114. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.10

Numer

Dział

Artykuły