Nowe instytucje prawa prewencyjnego oparte na wiedzy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.11

Słowa kluczowe:

amicus curiae, compliance, komercjalizacja wiedzy, prewencja

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza prawna dwu instytucji nieznanych szerzej w Polsce. To "amicus curiae" i "compliance". Ich wspólną cechą jest możliwość oddziaływania prewencyjnego, a także to, iż uzewnętrzniają się poprzez wytworzenie, a następnie prezentację nowej wiedzy w stosownej dla siebie formie. W ramach opisu ustalono szereg pojęć odnoszących się do tych instytucji. Następnie naświetlono zalety prewencji prawnej i tworzenia nowej wiedzy. Ostatecznie autor krok po kroku omawia, jak praktycznie uruchomić obie instytucje i czerpać z nich korzyści organizacyjne, wizerunkowe, a czasem też ekonomiczne. Walorem opracowania są także liczne wnioski. Przede wszystkim ukierunkowane będą na wskazanie prawodawcom, jak w Polsce ułatwiać komercjalizację wiedzy i w większym zakresie pozyskiwać wiedzę ze środowisk naukowych.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Olszewski, J. (2023). Nowe instytucje prawa prewencyjnego oparte na wiedzy. Ius Et Administratio, 53(4), 115–128. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.11

Numer

Dział

Artykuły