Samorząd a organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.12

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, porządek publiczny, organizacje pozarządowe, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie korelacji w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego zachodzącej na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego między nimi a organizacjami pozarządowymi. Zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego należy do sfery zadań administracji publicznej i to administracja ponosi odpowiedzialność za odpowiedni stan tych dziedzin w codziennym funkcjonowaniu obywateli. W państwach o ustroju demokratycznym organizacje pozarządowe obok instytucji państwowych i samorządowych stanowią istotny element w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach niniejszego opracowania przedstawiono rolę i zadania m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Pietrzkiewicz, A. (2023). Samorząd a organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa. Ius Et Administratio, 53(4), 129–154. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.12

Numer

Dział

Artykuły