Szczególna rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.15

Słowa kluczowe:

administracja świadcząca, samorząd terytorialny, ochrona zabytków, zadania własne, opieka nad zabytkami

Abstrakt

Jedną z ważniejszych funkcji administracji publicznej jest świadczenie usług polegających na zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. Świadcząca rola administracji realizowana jest szczególnie na poziomie samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie ochrony zabytków. Zachowanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych jest istotne dla państwa i samorządu, gdyż stanowią one dobro ludzkości. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa gmina, która została zobowiązana m.in. do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, utworzenia parku kulturowego oraz spełnia kluczową rolę w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Smarż, J. (2023). Szczególna rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ius Et Administratio, 53(4), 178–193. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.15

Numer

Dział

Artykuły