Wspieranie elektromobilności – uwagi polemiczne w zakresie wybranych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.16

Słowa kluczowe:

elektromobilność, jednostki samorządu terytorialnego, strategie rozwoju

Abstrakt

Przedmiot opracowania stanowi ocena skuteczności krajowego modelu wspierania elektromobilności, w szczególności w oparciu o obowiązki nakładane w tym obszarze na jednostki samorządu terytorialnego. Analiza aktów normatywnych, danych statystycznych oraz poglądów wyrażanych w piśmiennictwie umożliwiła sformułowanie wniosków w tym zakresie oraz przedstawienie propozycji zmian mających na celu podniesienie poziomu realizacji założeń wobec transformacji transportowej formułowanych na szczeblu unijnym i krajowym.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Stapiński, R. (2023). Wspieranie elektromobilności – uwagi polemiczne w zakresie wybranych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego. Ius Et Administratio, 53(4), 194–206. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.16

Numer

Dział

Artykuły