baner

O czasopiśmie

Redaktorzy czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.
Problemy edukacji technicznej i zawodowej:

Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych.
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata.
Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej.
Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:
Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość.
Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie.
Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT.
Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.
Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane i prowadzą badania z wyszczególnionych obszarów tematycznych.

Czasopismo „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” ukazuje się w postaci jednego numeru w roku.

BAZY INDEKSUJĄCE:
CEJSH, Biblioteka Nauki, ERIHPLUS, BAZHUM, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

PUNKTY MINISTERIALNE (za ostatni rok): 20

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Aktualny numer

Tom 4 Nr 34 (2023)
JETC
Opublikowane: 2023-12-29

Pełny numer

SELECTED PROBLEMS OF USING INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION

Wyświetl wszystkie wydania