O czasopiśmie

Czasopismo „Journal of Education Technology and Computer Science” od roku 2010 do 2020 ukazywało się pod nazwą „Edukacja Technika Informatyka”. Od początku swojej działalności czasopismo miało zasięg międzynarodowy, stąd oprócz naukowców z ośrodków akademickich całej Polski publikowali w nim m.in. autorzy z: Armenii, Chorwacji, Chin, Czech, Grecji, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Komitet naukowy reprezentują nie tylko naukowcy z wymienionych krajów, ale również z: Gruzji, Norwegii i USA.

W 2020 roku zmieniono tytuł czasopisma, aby lepiej wpisywał się w zainteresowania publikujących w nim naukowców zajmujących się szeroko pojętymi badaniami edukacyjnymi. W celu zwiększenia zasięgu czasopisma i jego umiędzynarodowienia wraz ze zmianą tytułu czasopismo ukazuje się w języku angielskim. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w liczbie osób odwiedzających stronę czasopisma, czytających i pobierających artykuły (aktualnie zanotowano ponad 200 tys. odsłon).

W celu utrzymywania wysokich standardów jakości oraz etyki publikacji artykuły są podwójnie ślepo recenzowane przez międzynarodowy zespół recenzentów, jak również utrzymuje standardy etyki publikacji zgodne z COPE.

JETCS jest obecnie jedynym regularnie ukazującym się w Polsce czasopismem naukowym o szerokim zasięgu międzynarodowym będącym platformą wymiany myśli oraz wyników badań naukowych w zakresie edukacji technicznej, edukacji zawodowej oraz informatycznej ukazującym się w języku angielskim. Jest to szczególnie ważne w dyskusji dotyczącej rozwoju technologicznego i informatycznego w dobie gospodarki 4.0 i ich wpływu na przemiany edukacyjne oraz cywilizacyjne.