Charytatywna działalność gminnych rad młodzieżowych – analiza zagadnienia

Autor

  • Dominik Boratyn Instytut Nauk o Polityce, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2020.3.8

Słowa kluczowe:

rady młodzieżowe, aktywność młodzieży, działalność charytatywna, samorząd terytorialny, polityka lokalna

Abstrakt

Rady młodzieżowe są jednym z podmiotów opiniodawczo-doradczych działających przy jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Od ponad 30 lat mają swój udział w życiu lokalnych wspólnot samorządowych oraz podejmują przedsięwzięcia społeczne, m.in. o charakterze charytatywnym. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu ,,Znaczenie i rola Rad Młodzieżowych w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej”. Badaniami objęto rady młodzieżowe z 18 miast wojewódzkich, tj. miast, w których znajdują się sejmiki województw oraz urzędy wojewódzkie. Opisane tu wyniki badań, przedstawiają aktywność rad młodzieżowych w zakresie działalności charytatywnej.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Boratyn, D. (2020). Charytatywna działalność gminnych rad młodzieżowych – analiza zagadnienia. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 16(3), 141–155. https://doi.org/10.15584/johass.2020.3.8

Numer

Dział

Artykuły