W trosce o sprawy żydowskie. Przemyskie Stowarzyszenie Humanitarne "Humanitas" B'nei B'rith w okresie II Rzeczypospolitej

Autor

  • Wacław Wierzbieniec Instytut Historii, Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2023.2.6

Słowa kluczowe:

B’nei B’rith, Przemyśl, elity, działalność charytatywna, działalność kulturalno-oświatowa, antysemityzm

Abstrakt

Przemyśl, w którym w 1931 r. mieszkało 17 326 osób wyznających judaizm (stanowili oni 34% ogółu mieszkańców), zaliczał się do miast średniej wielkości II Rzeczypospolitej, w których dużą rolę odgrywały elity żydowskie związane z ruchem syjonistycznym – adwokaci, lekarze, przedsiębiorcy, nauczyciele itd. Elity przemyskich Żydów skupiało założone w 1924 r. Stowarzyszenie Humanitarne „Humanitas” B'nei B'rith, będące oddziałem ważnej i liczącej się w skali międzynarodowej organizacji B'nei B'rith. Stowarzyszenie to zasługuje na szczególną uwagę przynajmniej z kilku względów. Wśród Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith zaliczało się do najbardziej aktywnych w II Rzeczypospolitej. Skupiając oraz integrując elity miejscowych Żydów, stwarzało możliwość lokalnej i ponadlokalnej (w tym także o charakterze międzynarodowym) aktywności i troski o sprawy żydowskie. W Przemyślu wyróżniało się działalnością charytatywną (przede wszystkim na rzecz sierot i ubogich), a także działalnością kulturalno-oświatową. Na podkreślenie zasługuje również jego szczególna rola w lokalnej społeczności żydowskiej Przemyśla, która polegała na przeciwstawianiu się antysemityzmowi.

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Wierzbieniec, W. (2023). W trosce o sprawy żydowskie. Przemyskie Stowarzyszenie Humanitarne "Humanitas" B’nei B’rith w okresie II Rzeczypospolitej. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 27(2), 122–144. https://doi.org/10.15584/johass.2023.2.6

Numer

Dział

Artykuły