„Młodzież dla postępu”. Działalność ZMS a polskie projekty modernizacyjne czasów komunizmu

Autor

  • Joanna Sadowska Wydział Historii i Stosunków Międzynaro- dowych, Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2023.2.7

Słowa kluczowe:

PRL, ZMS, młodzież, socjalizm, modernizacja

Abstrakt

Związek Młodzieży Socjalistycznej był organizacją polityczno-wychowawczą działającą w PRL w latach 1957–1976. Z założenia był zorientowany na nowoczesność i podejmował działania, które miały służyć modernizacji gospodarki i społeczeństwa, a zwłaszcza industrializacji i urbanizacji. Kluczowe pytanie dotyczy efektywności tych akcji. Działania w dziedzinie gospodarki, takie np. jak podnoszenie wydajności pracy, zwiększanie innowacyjności czy wspieranie wielkich inwestycji przemysłowych poprzez werbowanie młodych pracowników, miały słabą skuteczność. Większe znaczenie miało wsparcie młodzieży w migracji ze wsi i pomoc w adaptacji w środowisku miejskim, propagowanie edukacji, a także wdrażanie do aktywności i elastyczności. Kierunek działań ZMS świadczy o stopniowym odchodzeniu od komunistycznego modelu modernizacji w stronę zachodniego, nastawionego na sukces indywidualny i konsumpcję.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Sadowska, J. (2023). „Młodzież dla postępu”. Działalność ZMS a polskie projekty modernizacyjne czasów komunizmu. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 27(2), 145–159. https://doi.org/10.15584/johass.2023.2.7

Numer

Dział

Artykuły