Kontakt

Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk Socjologicznych
al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Witold Jedynak

Wsparcie techniczne

LIBCOM