Zespół redakcyjny

  1. Redaktor Naczelny: ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, wjedynak@ur.edu.pl ORCID: 0000-0002-7101-8537
  2. Sekretarz Redakcji: dr Karolina Cynk, Uniwersytet Rzeszowski, kcynk@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5644-3167
  3. Sekretarz Redakcji: dr Marek Motyka, Uniwersytet Rzeszowski, mmotyka@ur.edu.pl,  ORCID: 0000-0001-6967-0035

RADA NAUKOWA
Ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak - Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
Prof. dr hab. Lesław Haber
Prof. dr Ioan Horga
Prof. Andrij Gorbaczyk
Prof. dr hab. Stanisław Kosiński
Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz
Prof. Olga Kutsenko
Prof. dr Dusan Luzny
Prof. dr hab. Andrzej Majer
Prof. dr hab. Marian Malikowski
Dr hab. prof. UR Zbigniew Rykiel
Prof. dr hab. Andrzej Sadowski
Prof. dr Sorin Sipos
Prof. dr hab. Józef Styk
Dr hab. prof. UR Beata Szluz
Dr hab. Daniel Topinka
Prof. dr hab. Jacek Wódz
Prof. Andrea Bassi
Prof. dr Jan Sopóci
Dr Eva Leiferova