KWESTIA SMALL CLAIMS W ARBITRAŻU HANDLOWYM W PRAWIE POLSKIM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2021.1.14

Słowa kluczowe:

small claims, klauzula porządku publicznego, zdatność arbitrażowa, arbitraż, orzekanie na zasadach słuszności, prawo spółek, prawo umów

Abstrakt

Jedną z ważnych cech arbitrażu jest jego szybkość. Należy zadać pytanie sobie, czy istnieje uzasadniona potrzeba odrębnego uregulowania small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim, w szczególności ze względu na jego bardziej nieformalny charakter i większą swobodę arbitrów, a jeśli tak, to należy zapytać o lokalizację regulacji tej instytucji. Small claims mają fundamentalne znaczenie dla postępowań w arbitrażu handlowym handlu, ponieważ gwarantują szybkość w arbitrażu.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-15

Jak cytować

Ryszkowski, K. (2021). KWESTIA SMALL CLAIMS W ARBITRAŻU HANDLOWYM W PRAWIE POLSKIM. Acta Iuridica Resoviensia, 32(114), 178–186. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.1.14

Numer

Dział

Artykuły