Funkcja balkonu jako okoliczność istotna dla ustalania jego statusu własnościowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego (3) z dnia 6 marca 2015 r., sygn. III CSK 195/14

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.20

Słowa kluczowe:

balkon, prawo umów, przynależności, nieruchomość wspólna, pomieszczenie pomocnicze, prawo nieruchomości

Abstrakt

W głosowanym wyroku przyjęto godne aprobaty zapatrywanie, zgodnie z którym fakt, że balkon nie służy zaspokajaniu potrzeb indywidualnych właściciela lokalu, do którego przylega, lecz „stanowi komunikację”, jego funkcją jest połączenie klatki schodowej z wejściem do lokalu mieszkalnego, jest okolicznością istotną przy ustalaniu, czy balkon stanowi część wspólną nieruchomości, czy też część składową mieszkania, do którego przylega.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Ryszkowski, K. . (2022). Funkcja balkonu jako okoliczność istotna dla ustalania jego statusu własnościowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego (3) z dnia 6 marca 2015 r., sygn. III CSK 195/14. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 289–296. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.20

Numer

Dział

Glosy