Standard wykonywania zawodu położnej w stanach nagłych w neonatologii – ocena obowiązującego stanu prawneg

Autor

Abstrakt

Celem artykułu było przeprowadzenie analizy i oceny standardu wykonywania zawodu położnej w aspekcie zaistnienia „stanu nagłego” w opiece neonatologicznej. Ze względu na formalnoprawny charakter opracowania podstawową metodą badawczą była metoda dogmatyczna. Artykuł zawiera rozważania co do standardu wykonywania zawodu położnej w stanach nagłych w neonatologii w odniesieniu do aktów prawnych oraz wytycznych co do postępowania położnej w opiece neonatologicznej. W podsumowaniu podkreślono znaczenie standardu w pracy położnej, odnosząc się do zdrowia i życia pacjenta, które są jednymi z podstawowych wartości człowieka.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Jacek , A. ., & Zych, B. (2023). Standard wykonywania zawodu położnej w stanach nagłych w neonatologii – ocena obowiązującego stanu prawneg. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 102–116. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4457

Numer

Dział

Artykuły