Przesłanki udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie przepisów ustawy „apteka dla aptekarza”

Autor

  • Anna Jacek Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.3

Słowa kluczowe:

aptekarz, prawo, zezwolenie, przedsiębiorca, działalność gospodarcza

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano oceny przepisów ustawy „apteka dla aptekarza” w kontekście zasady swobody działalności gospodarczej oraz poddano analizie przesłanki demograficzno-geograficzne warunkujące udzielanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w kontekście zapewnienia pacjentom równego dostępu do usług farmaceutycznych. W artykule przedstawiono definicję oraz formę udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki. W dalszej części omówiono i poddano analizie zasadę swobody działalności gospodarczej oraz możliwość jej ograniczenia w odniesieniu do przepisów ustawy „apteka dla aptekarza”. Artykuł zawiera także analizę i ocenę ograniczeń podmiotowych oraz demograficzno-geograficznych dotyczących udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki. W podsumowaniu zwrócono uwagę, że kryteria „ważnego interesu pacjentów” i „konieczności zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych” umożliwiające wyrażanie zgody przez ministra zdrowia na udzielanie zezwolenia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno-geograficznych są zbyt ogólne i wymagają uszczegółowienia przez ustawodawcę.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Jacek, A. (2020). Przesłanki udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie przepisów ustawy „apteka dla aptekarza”. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 38–50. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.3

Numer

Dział

Artykuły