Emanacja założeń good governance w działaniach wojewódzkich komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych

Autor

  • Anna Jacek Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.5

Słowa kluczowe:

good governance, prawo, komisja

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano oceny emanacji założeń good governance w działaniach wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Przedstawiono i poddano ocenie w kontekście tej koncepcji aspekty związane m.in. ze złożeniem wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, powołaniem członków wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz kompetencjami komisji. Artykuł zawiera także analizę i ocenę przepisów u.p.p. dotyczących wydawania orzeczeń przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W podsumowaniu podkreślono, że wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w części stanowi przykład emanacji założeń koncepcji good governance oraz zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów u.p.p. przez ustawodawcę w celu zapewnienia rzeczywistej, szybkiej i skutecznej możliwości korzystania z pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Jacek, A. (2020). Emanacja założeń good governance w działaniach wojewódzkich komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 71–84. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.5

Numer

Dział

Artykuły