Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.19

Słowa kluczowe:

stwierdzenie śmierci, koroner, COVID-19

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest szczegółowa analiza administracyjnoprawnych aspektów stwierdzenia zgonu, przy uwzględnieniu zmian w przepisach wprowadzonych w ramach tzw. ustaw covidowych. W pierwszej części artykułu przeprowadzono charakterystykę przepisów polskiego prawa dotyczących stwierdzenia zgonu. Następnie przedstawiono zdefiniowane przez autora problemy z interpretacją oraz stosowaniem przepisów prawa funeralnego. Trzeci podrozdział artykułu dotyczy komparatystyki prawniczej – wybranych aspektów działalności systemu stwierdzania zgonów, w szczególności funkcji koronera w Anglii, Walii oraz stanie Nowy York.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Wojcieszek, M. (2022). Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 273–285. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.19

Numer

Dział

Artykuły