Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.18

Słowa kluczowe:

dekoncentracja, decentralizacja, władza publiczna, administracja publiczna, zasada pomocniczości

Abstrakt

Realizacja przez podmioty niepubliczne zadań administracji publicznej w ramach różnorodnych form współdziałania tych podmiotów z organami administracji publicznej skłaniać musi do refleksji nad kwestią możliwości dokonywania w takich przypadkach dekoncentracji władzy publicznej. Zasadne stają się pytania nie tylko o sam mechanizm dekoncentracji czy też o zakres i formy władztwa publicznego, jakie delegowane może być na podmiot niepubliczny. Kluczowa okazuje się bowiem kwestia prawnej dopuszczalności oraz celowości dekoncentracji władzy publicznej na rzecz podmiotów niepublicznych.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Wilczyński, P. (2022). Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 260–272. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.18

Numer

Dział

Artykuły