Częściowe członkostwo w organizacji międzynarodowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.14

Słowa kluczowe:

organizacja międzynarodowa, państwo, członkostwo, podmiotowość

Abstrakt

Członkostwo w organizacji międzynarodowej stanowi istotny etap w realizacji działań zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to więź prawna łącząca państwo z organizacją, z której wynikają prawa i obowiązki. Z punktu widzenia poszczególnych państw będących członkami działalność na forum organizacji jest ważnym elementem polityki zagranicznej. Dyplomacja, rozwijana zazwyczaj przez państwa na forum organizacji międzynarodowych, traktowana jest jako ważny instrument współpracy międzynarodowej. O znaczeniu organizacji międzynarodowych świadczą dążenia poszczególnych państw do zgłaszania na forum organizacji własnych inicjatyw oraz starania o zapewnienie reprezentacji swojego kraju w głównych organach organizacji. Jednym z innych niż członkowskie statusów uczestnictwa w organizacji międzynarodowej jest członkostwo częściowe, które umożliwia pełne uczestnictwo w jednym lub kilku organach organizacji w interesie własnym i samej organizacji.

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Kubas , S. . (2022). Częściowe członkostwo w organizacji międzynarodowej. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 204–209. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.14

Numer

Dział

Artykuły