Przemoc wobec kobiet w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Autor

  • Sabina Kubas Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.7

Słowa kluczowe:

przemoc, prawa człowieka, orzecznictwo, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Abstrakt

Przemoc wobec kobiet należy do coraz częstszych czynów, których sankcjonowanie występują zarówno na gruncie przepisów wewnętrznych, jak i uregulowań międzynarodowych. Bez wątpienia są to naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności. Unormowania europejskie do tego typu praw zaliczają przede wszystkim prawo do życia i zdrowia, a także do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Stąd też stosowanie przemocy w stosunku do kobiet stanowi bezwzględne naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania i jest oczywistą formą dyskryminacji człowieka i obywatela ze względu na płeć. Kobiety przez wiele wieków były uzależnione psychicznie oraz fizycznie od swoich mężów i ojców, wobec tego o wiele częściej stosowano w stosunku do nich przemoc. Biorąc pod uwagę wskazaną tematykę, należy podkreślić, że sprawy dotyczące agresji wobec kobiet, a także ich poniżanie uwarunkowane płcią wielokrotnie było i nadal jest przedmiotem skarg rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Kubas, S. (2020). Przemoc wobec kobiet w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Acta Iuridica Resoviensia, 28(110), 97–107. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.7

Numer

Dział

Artykuły