Administracji publicznej współpraca z prasą – przykra konieczność czy szansa?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.8

Słowa kluczowe:

administracja publiczna, prasa, wolność prasy, współpraca

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia współpracy administracji publicznej z prasą – jej podstaw prawnych oraz aktualnej kondycji w realiach życia społecznego. Prasa jest podmiotem funkcjonującym w otoczeniu administracji, z którym współpraca może wspierać realizację zadań administracji publicznej. Argumentem za taką perspektywą analizowania tego zagadnienia jest fakt, że cel działania obu podmiotów – administracji publicznej i prasy – w swej istocie jest tożsamy: to interes publiczny i dobro obywateli. Współpraca administracji publicznej z prasą może zatem stanowić instrument poprawy organizacji i działania aparatu administracyjnego, wzmacniania transparentność i zaufanie obywateli do działań administracji publicznej. Ocena tej współpracy jest powiązana bezpośrednio z praktyką działania administracji publicznej i poziomem wolności prasy w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Jaskuła, L. K. . (2022). Administracji publicznej współpraca z prasą – przykra konieczność czy szansa?. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 117–133. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.8

Numer

Dział

Artykuły