Spór pomiędzy e-Sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przed nowelizacją czy po nowelizacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.7

Słowa kluczowe:

elektroniczne postępowanie upominawcze, przepisy intertemporalne, e-Sąd, sąd właściwości ogólnej, postanowienie o umorzeniu postępowania

Abstrakt

Spór pomiędzy E-sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy k.p.c. przed nowelizacją czy po nowelizacji istnieje w praktyce. Przedstawiono genezę tego problemu prawnego, które powstało z powodu nieprecyzyjnych przepisów intertemporalnych Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Porównano elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją i po niej. Omówiono też argumentację e-Sądu i sądów właściwości ogólnej. Spór dotyczy także przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wskazano też na problemy związane z wytoczeniem ponownego pozwu w innym postępowaniu cywilnym niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Zwrócono uwagę na skutki zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania wydanego przez sąd właściwości ogólnej. Wskazano również na możliwą sprzeczność przepisów intertemporalnych z Konstytucją RP.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Dzierzbicki, C. (2022). Spór pomiędzy e-Sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przed nowelizacją czy po nowelizacji. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 86–116. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.7

Numer

Dział

Artykuły