Tajemnica adwokacka w polskim procesie karnym – w kierunku attorney-client privilege?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.5

Słowa kluczowe:

zaufanie, adwokat, proces karny, tajemnica adwokacka

Abstrakt

Artykuł odnosi się do zagadnienia tajemnicy adwokackiej w polskim procesie karnym. Autor krytycznie ocenia aktualne rozwiązanie bazujące na dychotomii tajemnicy obrończej i adwokackiej, wskazując na podstawowe problemy normatywne i aksjologiczne związane z osłabieniem poufnej relacji adwokat–klient opartej na wzajemnym zaufaniu. W dalszej części odnosi się do przywileju klient–adwokat, który jest jego zdaniem o wiele bardziej gwarancyjny, mając w szczególności na uwadze szczególną relację łączącą adwokata z klientem. Całość wywodu kończą wnioski, w których autor wskazuje na nieproporcjonalność obowiązujących rozwiązań w zakresie możliwości uchylenia tajemnicy adwokackiej i przesłuchania adwokata w charakterze świadka.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Cora, Łukasz. (2022). Tajemnica adwokacka w polskim procesie karnym – w kierunku attorney-client privilege?. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 66–76. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.5

Numer

Dział

Artykuły