O czasopiśmie

"Dydaktyka Polonistyczna” Didactics of Polish Studies (poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka [1965-2015]) to pismo naukowe, którego celem jest publikacja artykułów z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki, glottodydaktyki. Pismo publikuje także prace podejmujące istotne problemy kształcenia młodzieży, omawiające zagadnienia kształcenia uniwersyteckiego. „Dydaktyka Polonistyczna” prezentuje teksty przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w kraju, początkujących badaczy, nauczycieli języka polskiego. Naszym celem jest nie tylko upowszechnianie badań, ale zależy nam także na integracji tych środowisk, dla których ważne jest kształcenie młodzieży. „Dydaktyka Polonistyczna" jest pismem naukowym z zakresu nauk humanistycznych Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i on-line. „Dydaktyka Polonistyczna ” jest pismem wpisanym na listę czasopism punktowanych MNiSW (20 pkt.). Czasopismo ukazuje się pod zmienionym tytułem "Dydaktyka Polonistyczna" od nr 10 (87.) Wydawane jest w Uniwersytecie Rzeszowskim (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego)