Kontakt

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
Ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Fax 17 872 12 91
e-mail: dydaktykapol@ur.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab, prof UR Agata Kucharska-Babula
Telefon 697971420

Wsparcie techniczne

Magdalena Michniewicz