Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

  1. AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor naczelny, e-mail: agatarz@poczta.onet.pl)
  2. DANUTA HEJDA (metodyka, glottodydaktyka)
  3. ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor tomu)
  4. DOROTA KARKUT
  5. URSZULA KOPEĆ (językoznawstwo)
  6. ELŻBIETA KOZŁOWSKA
  7. ELŻBIETA MAZUR (literaturoznawstwo)
  8. TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK

 

Rada Naukowa

SEMEN ABRAMOWYCZ (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina)
GRZEGORZ BĄK (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)
JOANNA CHŁOSTA-ZIELONKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK (Uniwersytet Łódzki)
ALICJA MARIA GOCZYŁA FERREIRA (Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie, Brazylia)
IZABELA JAKUBEK-GŁĄB (Uniwersytet Helsiński, Finlandia)
RYSZARD JEDLIŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
OLENA KOLHAN (Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Słowiańsku, Ukraina)
MARIA KWIATKOWSKA-RATAJCZAK (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
BARBARA MYRDZIK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
ROMUALD NARUNEC (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
LUDMIŁA SIRYK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
HELENA SYNOWIEC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ZBIGNIEW TRZASKOWSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
SŁAWOMIR JACEK ŻUREK (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)