Konstytucyjna zasada pomocniczości a świadcząca rola samorządu gminnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.5

Słowa kluczowe:

konstytucja, administracja, prawo administracyjne, zasady prawa administracyjnego, samorząd terytorialny

Abstrakt

W opracowaniu badania zostały skoncentrowane na opisie i analizach odnoszących się do wybranych zasad ustrojowych, z położeniem szczególnego akcentu na pomocniczość. Kolejnym wątkiem rozważań jest zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty funkcjonowania samorządu gminnego jako administracji świadczącej. Celem badań jest podjęcie próby powiązania zasady pomocniczości z funkcją świadczącą samorządu gminnego.
W konsekwencji przystępując do badań postawiono hipotezę badawczą, która zakłada, że podstawą działalności świadczącej samorządu gminnego jest konstytucyjna zasada pomocniczości. Przeprowadzone analizy pozwoliły na potwierdzenie postawionej tezy oraz przedstawienie wniosku de lege ferenda o potrzebie ujęcia zasady subsydiarności w tzw. ustawach samorządowych. Przedmiotem badań prowadzonych w oparciu o zasadę prawno-dogmatyczną oraz analityczną jest samorząd gminny jako administracja świadcząca.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Jaworski, B. (2023). Konstytucyjna zasada pomocniczości a świadcząca rola samorządu gminnego. Ius Et Administratio, 51(2), 58–74. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.5

Numer

Dział

Artykuły