Więcej informacji o systemie publikacji, Platformie i Obiegu OJS/PKP.

Strona zbudowana jest w oparciu o Open Journal Systems 3.2.1.3, otwarty (open source) system zarządzania treścią dostarczany, rozwijany i dystrybuowany bezpłatnie przez Public Knowledge Project na licencji GNU GPL.

Proces redakcyjny