Kontakt

Redakcja czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Ekonomii i Finansów
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
Tel. +48 17 872 16 52
e-mail: ktekonom@ur.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Wosiek, Magdalena Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski

Wsparcie techniczne

Magdalena Michniewicz