Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Redaktorzy tematyczni:

 • Dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - dyscypliny: socjologia, ekonomia; specjalności: psychospołeczne aspekty pracy, psychospołeczne aspekty zarządzania, dydaktyka przedmiotów ekonomicznych, komunikowanie dydaktyczne
 • Dr hab. Teresa Bal-Woźniak, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) - dyscypliny: organizacja i zarządzanie, ekonomia; specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - dyscypliny: ekonomia; specjalności: międzynarodowe przepływy zasobów pracy, stosunki polsko-niemieckie
 • Dr hab. Krzysztof Ryszard Bochenek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - dyscypliny: nauki filozoficzne; specjalności: historia filozofii polskiej, historia filozofii średniowiecznej
 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - dyscypliny: ekonomia; specjalności: teoria rachunkowości, teoria ekonomii
 • Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - dyscypliny: ekonomia, specjalności: bankowość i finanse, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, ekonomia instytucjonalna
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Marek Kluska (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) - dyscypliny: informatyka, automatyka i robotyka; specjalności: systemy cybernetyki technicznej, sztuczna inteligencja
 • Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - dyscypliny: socjologia; specjalności: polityka społeczna, socjologia gospodarcza, społeczności lokalne
 • Dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - dyscypliny:  ekonomia, nauki o zarządzaniu; specjalności:  zarządzanie i przedsiębiorczość, marketing, zarządzanie strategiczne, logistyka.

Redaktorzy statystyczni:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Edward Stanisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Sekretarze redakcji:

 • dr Magdalena Cyrek (mcyrek@ur.edu.pl).
 • dr Małgorzata Wosiek (mwosiek@ur.edu.pl)

Sekretarz redakcji ds. bibliografii 

 • dr Małgorzata Leszczyńska

Sekretarz techniczny redakcji ds. rozwiązań informatycznych:

 • mgr Ryszard Hall

Rada Naukowa

 • Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
 • Prof. Joachim Becker (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria)
 • Prof. dr hab. Viktor Chuzhykov (Kyiv National University of Economics, Ukraina)
 • Prof. nadzw. dr ing. Marie Gabryšová (Hornoslezská Vysoká Škola Obchodni v Ostravé, Czechy)
 • Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko (Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji – TIGER)
 • Doc. ing. Martin Mizla (Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach, Słowacja)
 • Dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • Prof. dr Jakub Soviar (Žilinská Univerzita, Słowacja)
 • Dr hab. Ondrej Štefaňak (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
 • Prof. dr ing. Josef Vodák (Žilinská Univerzita, Słowacja)
 • Prof. Grigoris Zarotiadis (Aristotle University of Thessaloniki, Grecja)
 • Prof. dr Piotr Żmuda (FOM Hochschule für Oekonomie& Management gemeinnützige GmbH, Niemcy)