Uporządkowanie projektów innowacyjnych przez wielokryterialne metody podejmowania decyzji – porównanie

Autor

  • Martin Mizla Department of Management, Faculty of Business Economics in Košice University of Economics Bratislava, Slovak Republic
  • Denisa Šefčíková Department of Management, Faculty of Business Economics in Košice University of Economics Bratislava, Slovak Republic
  • Jozef Gajdoš Department of Management, Faculty of Business Economics in Košice University of Economics Bratislava, Slovak Republic https://orcid.org/0000-0002-5812-5485

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.7

Słowa kluczowe:

analiza wielokryterialna, AHP, TOPSIS, WLC, korelacja

Abstrakt

W przypadku procesu integracji barierą są różnice ekonomiczne i społeczne pomiędzy jednostkami gospodarczymi. Wiele organów administracyjnych podejmuje rozsądne i aktywne wysiłki, aby ograniczyć istniejące nierówności. W praktyce często trzeba uporządkować różne kwestie i argumenty i na tej podstawie podjąć decyzję. Podejmowanie decyzji może być intuicyjne lub odwrotnie, oparte na różnych metodach ilościowych. W artykule omówiono metody ilościowe podejmowania decyzji wielokryterialnych (MCDM), a mianowicie: Analitical Hierarchy Process (AHP), Technique for Preference by Clarity to Ideal Solution (TOPSIS) oraz Weighted Linear Combination (WLC) i ich wykorzystanie w projektach innowacyjnych. Autonomiczne oceny obiektów (projektów) wykonywane są na tym samym podstawowym zbiorze danych wspomnianymi metodami i są ze sobą porównywane. Do wzajemnych porównań wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana. Wyniki testów wykazały, że badane metody nie dają wyników o ścisłej zależności, co oznacza, że kolejność tworzonych obiektów (projektów) zależy od zastosowanej metody.

Bibliografia

Al Garni, H. Z, Awasthi, A. (2018). Solar PV Power Plants Site Selection: A Review. In: I. Yahyaoui (Ed.), Advances in Renewable Energies and Power Technologies. Volume 1: Solar and Wind Energies (pp. 57–75). Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-12-812959-3.00002-2.

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams T. A., Camm, J. D., Cochran, J. J. (2016). Quantitative Methods for Business, 13th Edition, CENGAGE Learning.

Beroggi, G. (1999). Decision Modeling in Policy Management: An Introduction to the Analytic Concepts. New York: Springer Science + Business Media. DOI: 10.1007/978-1-4615-5599-5.

Blachowski, J. (2015). Methodology for assessment of the accessibility of a brown coal deposit with Analytical Hierarchy Process and Weighted Linear Combination. Environmental Earth Sciences, 74, 4119–4131. DOI: 10.1007/s12665-015-4461-0.

Cubukcu, A. (2018). A New Multi-Criteria Decision-Making Approach in the Evaluation of Innovative Ideas. 12th International NCM Conference: Challenges in Industrial Engineering & Operation Management. DOI: 10.2139/ssrn.3299917.

El Jazouli, A., Barakat, A., Khellouk, R. (2019). GIS-multicriteria evaluation using AHP for landslide susceptibility mapping in Oum Er Rbia high basin (Morocco). Geoenviron Disasters, 6(3), 1–12. DOI: 10.1186/s40677-019-0119-7.

European Commision. (2014). Regional policy. Retrieved from: https:// ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/how/principles/ (2021.02.01).

Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making. Berlin: Springer--Verlag.

Kumru, M., Kumru, P. Y. (2014). Analytic hierarchy process application in selecting the mode of transport for a logistics company. Journal of Advanced Transportation, 48(8), 974–999. DOI: 10.1002/atr.1240.

Macharis, C., Bernardini, A. (2015). Reviewing the use of Multi-Criteria Decision Analysis for the evaluation of transport projects: Time for a multi-actor approach. Transport Policy, 37(10), 177–186. DOI: 10.1016/j.tranpol.2014.11.002.

Neves, A. J. S., Camanho, R. (2015). The Use of AHP for IT Project Priorization – A Case Study for Oil & Gas Company. Procedia Computer Science, 55, 1097–1105. DOI: 10.1016/j.procs.2015.07.076.

Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.

Santana, E. A. (1996). Múltiplos critérios: uma alternativa, apesar das fragilidades das soluçőes. IInd International Congress of Industrial Engineering (Proceedings CD ROM). Piracicaba (Brazil): Universidade Metodista de Piracicaba.

Zak, J. (2005). Multiple Criteria Decision Aiding in Road Transportation. Poznan: Poznan University of Technology Publishing House.

Zanakis, S. H., Solomon, A., Wishart, N., Dublish, S. (1998). Multi-attribute decision making: a simulation comparison of select methods. European Journal of Operational Research, 107, 507– 529. DOI: 10.1016/S0377-2217(97)00147-1.

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły