Gospodarka oparta na wiedzy: decyzje portfelowe posiadaczy bogactwa i finansyzacja, analiza podaży bogactwa

Autor

  • Ricardo Valente Katedra Zachowań Organizacyjnych Instytut Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.9

Słowa kluczowe:

teoria keynesowska, podział dochodu, finansyzacja, gospodarka oparta na wiedzy, wzrost gospodarczy

Abstrakt

Na podstawie zarówno analizy danych, literatury naukowej, jak i samodzielnie opracowanej przez autora argumentacji i rozumowania teoretycznego, artykuł analizuje ważną rolę finansyzacji i zmian w doborze oraz optymalizacji portfelowej w obecnej fazie rozwoju współczesnych gospodarek. W oparciu o wyniki wcześniejszych badań autora, z których wynikało, iż obecną fazę rozwoju można scharakteryzować jako okres niskiej opłacalności akumulacji kapitału fizycznego, wysokich nierówności w podziale dochodu, niskiego wzrostu gospodarczego i spowolnionej akumulacji kapitału, niniejsza praca przedstawia argumenty różnego pochodzenia, które popierają pogląd, iż znacząca realokacja portfelowa podejmowana przez posiadaczy majątku jest ważną cechą gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawiono niektóre z implikacji związane z teorią ekonomiczną, jakie wynikają z dostępności aktywów różnych od kapitału fizycznego i innych aktywów bardziej związanych z potrzebami produkcyjnymi, podkreślając przy tym, że prowadzi to do negacji koniecznego pojawienia się automatycznych, równoważących mechanizmów, popieranych przez teorię neoklasyczną, na podstawie których pojawienie się wyższych nierówności w podziale dochodu prowadziłoby do występowania większej akumulacji kapitału fizycznego.

Bibliografia

Aghion, P., Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60(2), 323–351. DOI: 10.2307/2951599.

Bhaduri, A., Marglin, S. (1990). Unemployment and the real wage: the economic basis for contesting political ideologies. Cambridge Journal of Economics, 14(4), 375–393. DOI: 10.1093/oxfordjournals.cje.a035141.

Cohen, A. J., Harcourt, G. C. (2003). Retrospectives: Whatever happened to the Cambridge capital theory controversies? Journal of Economic Perspectives, 17(1), 199–214. DOI: 10.1257/089533003321165010.

Eatwell, J. (1987). Marginal efficiency of capital. In: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (Eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, First Edition. London: Palgrave Macmillan.

Galbraith, J. K. (2014). Capital for the Twenty-First Century? Dissent, 61(2), 77–82. DOI:10.1353/dss.2014.0032.

Garegnani, P. (1962). Il problema della domanda effettiva nello sviluppo economico italiano. Rome: Svimez.

Garegnani, P. (1966). Switching of Techniques. Quarterly Journal of Economics, LXXX(4), 554–567.

Garegnani, P. (1978). Notes on consumption, investment and effective demand: I. Cambridge Journal of Economics, 2(4), 335–353. DOI: 10.1093/oxfordjournals.cje.a035398.

Garegnani, P. (1979). Notes on consumption, investment and effective demand: II. Cambridge Journal of Economics, 3(1), 63–82. DOI: 10.1093/oxfordjournals.cje.a035409.

Garegnani, P. (1983). Two Routes to Effective Demand: Comment on Kregel. In: J. A. Kregel (Ed.), Distribution, Effective Demand and International Economic Relations (pp. 69–80). London: Macmillan.

Garegnani, P. (1992). Some notes for an analysis of accumulation. In: E. J. Nell, J. Halevi, D. Laibman (Eds.), Beyond the steady state: a revival of growth theory (pp. 47–71). London: Macmillan. DOI: 10.1007/978-1-349-10950-0_3.

Garegnani, P. (2011). Capital in the Neoclassical Theory. Some Notes. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, MA/2011.1, 45–62.

Garegnani, P. (2012). On the present state of the capital controversy. Cambridge Journal of Economics, 36(6), 1417–1432. DOI: 10.1093/cje/bes063.

Galor, O., Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. The Review of Economic Studies, 71(4), 1001–1026. DOI: 10.1111/0034-6527.00312.

Godin, B. (2006). The knowledge-based economy: conceptual framework or buzzword? The Journal of Technology Transfer, 31(1), 17–30. DOI: 10.1007/s10961-005-5010-x.

Han, Z., Schefold, B. (2006). An empirical investigation of paradoxes: reswitching and reverse capital deepening in capital theory. Cambridge Journal of Economics, 30(5), 737–765. DOI:10.1093/cje/bei089.

Harcourt, G. C. (1972). Some Cambridge controversies in the theory of capital. Cambridge: Cambridge University Press.

Homburg, S. (2014). Critical Remarks on Piketty’s ‘Capital in the Twenty-First Century’. Institute of Public Economics, Leibniz University of Hannover. Discussion Paper No. 530.

Jabłoński, Ł. (2012). Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Warsaw: Wydawnictwo CH Beck.

Kalecki, M. (1974). Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Warsaw: PWN.

Kalecki, M. (2013a). Theory of Economic Dynamics, an essay on cyclical and long-run changes in capitalist economy. London: Routledge.

Kalecki, M. (2013b). Essays in the theory of economic fluctuations. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315016818.

Kelly, K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Warsaw: WIG-Press.

Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money, electronic version, Adelaide: The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection (2014).

Kunkel, B. (2014). Paupers and Richlings. London Review of Books, 3rd July 2014 edition. Retrieved from: http://www.lrb.co.uk/v36/n13/benjamin-kunkel/paupers-and-richlings (2021.05.18).

Lavoie, M., Stockhammer, E. (2013). Wage-led Growth: An equitable strategy for economic recovery. London: Palgrave Macmillan.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90168-7.

Lucas, R. E. (2004). The industrial revolution: Past and future. In: R. E. Lucas, Lectures on economic growth (pp. 109–188). Cambridge (US) and London: Harvard University Press.

Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper w3541. DOI: 10.2307/2118477.

Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Cracow: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Onaran, Ö., Stockhammer, E. (2001a). The effect of distribution on accumulation, capacity utilization and employment: testing the wage-led hypothesis for Turkey. Istanbul Technical University, Faculty of Management Discussion Papers in Management Engineering, 01(1), 4–34.

Onaran, Ö., Stockhammer, E. (2001b). Two different export-oriented growth strategies under a wage-led accumulation regime: ŕ la Turca and ŕ la South Korea. University of Massachusetts Amherst, Working Paper Series, Working Paper 38.

Pasinetti, L. L., Scazzieri, R. (2008). Capital theory (paradoxes). In: S. N. Durlauf, L. E. Blume (Eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition (pp. 675–684). London: Palgrave Macmillan.

Petri, F. (2003). Should the theory of endogenous growth be based on Say’s Law and the full employment of resources? In: N. Salvadori (Ed.), The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective (pp. 139–60). Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing.

Petri, F. (2013). The Inevitable Dependence of Investment on Expected Demand: Implications for Neoclassical Macroeconomics. In: E. Levrero, A. Palumbo, A. Stirati (Eds.),Sraffa and the Reconstruction of Economic Theory. Volume Two: Aggregate Demand, Policy Analysis and Growth (pp. 44–77). London: Palgrave Macmillan.

Petri, F. (2015). Neglected implications of neoclassical capital-labour substitution for investment theory: another criticism of Say’s Law. Review of Political Economy, 27(3),308–340. DOI: 10.1080/09538259.2015.1067367.

Pietruszka-Ortyl, A. (2006). Wyzwania funkcjonowania organizacji w warunkach ekonomii wiedzy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 715, 83–97.

Piketty, T. (2014a). Capital in the twenty-first century. London: The Belknap Press of Harvard University Press. DOI: 10.4159/9780674369542.

Piketty, T. (2014b). My Response to the Financial Times. Huffington Post, 29th May 2014 Edition. Retrieved from: https://www.huffpost.com/entry/response-to-financial-times_b_5412853 (2019.05.07).

Piketty, T. (2014c). Save capitalism from the capitalists by taxing wealth. Financial Times, 29. Retrieved from: http://piketty.pse.ens.fr/en/articles-de-presse/77 (2019.07.05).

Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. The Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037. DOI: 10.1086/261420.

Romer, P. M. (1994). The origins of endogenous growth. The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3–22. DOI: 10.1257/jep.8.1.3.

Sala-i-Martin, X. (1990a). Lecture notes on economic growth (I): Introduction to the literature and neoclassical models. National Bureau of Economic Research, Working Paper w3563.

Sala-i-Martin, X. (1990b). Lecture notes on economic growth (II): Five prototype models of endogenous growth. National Bureau of Economic Research, Working Paperw3564. DOI: 10.3386/w3564.

Samuelson, P. A. (1966). A summing up. The Quarterly Journal of Economics, 60(4), 568–583.

Samuelson, P. A. (1983). Durable capital inputs: Conditions for price ratios to be invariant to profit-rate changes. Zeitschrift für Nationalökonomie, 43(1), 1–20.

Setterfield, M. (2014). Neoclassical Growth Theory and Heterodox Growth Theory: Opportunities For (and Obstacles To) Greater Engagement. Eastern Economic Journal, 40(3), 365–386. DOI: 10.1057/eej.2013.12.

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Losanna: Digital version Metalibri (2007). DOI:10.1093/oseo/instance.00043218.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. DOI: 10.2307/1884513.

Sraffa, P. (1960). Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a critique of economic theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Valente, R. (2014). Redystrybucja dochodu i jej skutki długo- i krótkookresowe według teorii alternatywnych do paradygmatu neoklasycznego. Próba odwrócenia tradycyjnego podejścia do nierówności społecznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39, 55–69.

Valente, R. (2016a). ‘Capital’ Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 148–179. DOI: 10.15584/nsawg.2016.2.8.

Valente, R. (2016b). Mainstream and heterodox sources of endogenous growth: some linkages and the role of income distribution. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47, 302–321. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.23.

Valente, R. (2018). The influences of a macro-environment and work and firm organization changes. An analysis of Italian productive decentralization in the 1970s. Nauki o Zarządzaniu, 23(4), 48–68. DOI:10.15611/ms.2018.4.07.

Valente, R. (2019a). Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 57, 432–455. DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.31.

Valente, R. (2019b). Propozycja klasyfikacji warunków opłacalności stosowania różnych metod projektowania konwencjonalnych systemów produkcji z uwzględnieniem roli lean i JIT. In: M. Gębarowski, M. Jabłoński (Eds.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku/Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market (pp. 135–146). Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Valente, R. (2020a). The knowledge-based economy: an integrated macroeconomic and management approach to the analysis of major forces affecting the evolution of modern economies. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 62, 256–277. DOI: 10.15584/nsawg.2020.2.17.

Valente, R. (2020b). Changes in Aggregate Macroeconomic Environment and Enterprise Management Strategy: Some Introductory Considerations on Role of Organizational Culture in Knowledge-Based Organizations. In: A. Jaki, B. Ziębicki (Eds.), Knowledge Economy Society. External and internal determinants of modern business management (pp. 15–30). Toruń: TNOiK.

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły