Kapitał wiedzy w przewagach konkurencyjnych na przykładzie wybranych firm z sektora biomedycznego

Autor

Słowa kluczowe:

sektor biomedyczny, kapitał wiedzy, aktywa niematerialne, pandemia

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie wpływu kapitału wiedzy na przewagi konkurencyjne firm z sektora biomedycznego. Podstawowy okres badawczy określono na lata 2016–2021. W badaniu wytypowano cztery przedsiębiorstwa biomedyczne, które w okresie pandemii zajmowały się produkcją i dystrybucją szczepionek przeciw wirusowi COVID-19 i wykazywały w tym czasie najwyższy poziom efektywności. Wśród badanych firm znalazły się: Pfizer, BioNTech, Moderna oraz Sinovac. W toku badawczym przyjęto hipotezę, że silne pozycje konkurencyjne wytypowanych firm były skutkiem efektywnego transferu kapitału wiedzy w składniki niematerialne aktywów, a ponoszone od wiele lat wydatki na badania i rozwój okazały się opłacalnymi inwestycjami. W celu zweryfikowania hipotezy wykorzystano metody analizy finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy pionowe i poziome bilansu, oceny struktury kosztów oraz oceny efektywności. Okres pandemii wpłynął mobilizująco na firmy, które prowadziły wcześniej zaawansowane prace badawcze w zakresie wykorzystania technologii mRNA w walce z chorobami zakaźnymi. Kapitał wiedzy zapisany w niematerialnych składniach aktywów trwałych okazał się podstawowym czynnikiem wzmacniającym przewagi konkurencyjne tych podmiotów na rynku. Sukcesy badanych jednostek gospodarczych występowały w okresie ogólnoświatowego kryzysu związanego z pandemią. W tym czasie wiele podmiotów z sektora usługowego, funkcjonujących w bezpośrednim kontakcie z klientem, traciło podstawy dalszego funkcjonowania, gwałtownie spadały obroty i zyski, szybko wzrastał ogólny poziom zadłużenia. Przestrzeń gospodarcza uległa znacznej polaryzacji, zwiększyły się nierówności między przedsiębiorstwami i sekcjami poszczególnych sektorów.

Bibliografia

Becker, G.S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.

Brendel, A. (2006). Interne Arbeitsmärkte. Erlangen-Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität.

Dickens, W.T., Lang, K. (1992). Labor Market Segmentation Theory: Reconsidering The Evidence Working Paper, 4087, 14–57. Cambridge: National Bureau of Economic Research. Pobrano z: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4087/w4087.pdf (2022.03.24).

Edvinsson, L., Hofman-Bang, P., Jacobsen, K. (2005). Intellectual capital in waiting – a strategic IC challenge. Handbook of Business Strategy, 1, tom 6, 133–140. DOI:10.1108/08944310510557143.

Geise, M. (2018). Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii. Marketing i Zarządzanie, 1, 73–82. DOI: 10.18276/miz.2018.51-07.

Geise, M. (2020). Sources of Competitive Advantages during the Industry 4.0 Revolution. Introduction to the Research on the Example of Selected Companies in the Healthcare Sector. International Journal of Business and Management Invention, 9(11), 49–59. DOI: 10.35629/8028-0911014959.

Geise, M. (2022). Przemiany w popycie na pracę. Ujęcia przekrojowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

http://www.sinovac.com/investor/show.php?id=177&lang=en (2022.02.26).

https://pulsmedycyny.pl/bextra-wycofana-z-obrotu-w-unii-879169 (2022.03.08).

https://stooq.pl (2022.03.01).

https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=570c683d5ac0 (2022.07.29).

https://www.globenewswire.com/en/search/organization/BioNTech%2520SE (2022.03.05).

https://www.modernatx.com/sites/default/files/mRNA-1273-P301-Protocol.pdf (2022.03.06).

https://www.morningstar.com (2022.03.08).

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/statement-nih-barda-fda-emergency-use-authorization-moderna-covid-19-vaccine, (2022.03.03).

https://www.pfizer.com/about/history (2022.03.03).

Kryńska, E. (1996). Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C., Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital. Navigating the New Business Landscape. Hampshire-London: Macmillan Press.

Schulz, T.W. (1981). Investing in People. The Economics of Population Quality. Berkeley: University of California. DOI: 10.1525/9780520318540.

Sullivan, P.H. (1999). Profiting from intellectual capital. Journal of Knowledge Management, 3(2), 132–143. DOI: 10.1108/13673279910275585.

Sveiby, K-E. (1996). Measuring Intangibles: Suggested Indicators with cases from professional service organisations and high tech firms. Pobrano z: https://www.sveiby.com/article/Measuring-Intangibles-Suggested-Indicators-with-Cases (2022.03.20).

Thurow, L.C. (1999). Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły