Branża wypożyczalni samochodów w dobie pandemii COVID-19 – pragmatyzm w zarządzaniu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.9

Słowa kluczowe:

branża wypożyczalni samochodów, transport, Praga, pandemia COVID-19, zarządzanie, usługa wynajmu samochodów

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja inicjatyw oraz rozwiązań stosowanych przez wypożyczalnie samochodów w czasie pandemii COVID-19. Prezentowane w tekście analizy dotyczą wyników badania przeprowadzonego w agencjach wynajmu samochodów zlokalizowanych w Porcie Lotniczym im. Václava Havla w Pradze. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury, natomiast do opracowania części empirycznej wykorzystano kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badania pokazały, że wybuch pandemii COVID-19 w istotny sposób zahamował i ograniczył rozwój oraz funkcjonowanie branży wypożyczalni samochodów. W badanych agencjach odnotowano 50% spadek liczby zamówień. Straty doprowadziły do ograniczania kosztów, które przełożyły się na zwolnienia lub zmiany umów z pracownikami. Dokonano zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością firmy oraz podjęto współpracę z innymi podmiotami, aby zdywersyfikować źródła dochodu i potencjalnych klientów w czasie obostrzeń pandemicznych. Istotnej zmianie uległa także kategoria klienta wypożyczalni samochodów, a co za tym idzie, modele mobilności podróżnych korzystających z usług wypożyczalni samochodów. Pojawiły się wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i klientów, które stanowiły dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw. Wyniki badań mogą stanowić źródło informacji dla agencji, które w przyszłości mogą być narażone na podobne i trudne sytuacje.

Bibliografia

Akay, B. (2021). Renting Cars and Trucks. W: M. Korstanje (red.), Socio-Economic Effect and Recovery Efforts for the Rental Industry. Post-Covid-19 Strategies (s. 93–110). Hershey, PA: IGI Global Publisher of Timely Knowledge. DOI: 10.4018/978-1-7998-7287-0.ch005.

Ayittei, F., Ayittei, M., Chiwero, N., Kamasah, J., Dzuvor, C. (2020). Economic impacts of Wuhan 2019-nCoV ON China and the world. Journal of Medical Virology, 92(5), 473–475. DOI: 10.1002/jmv.25706.

Battisti, M., Deakins, D. (2017). The relationship between dynamic capabilities, the firm’s resource base and performance in a postdisaster environment. International Small Business Journal, 35(1), 78–98. DOI: 10.1177/0266242615611471.

Carroll, W.J., Grimes, R.C. (1995). Evolutionary change in product management: Experiences in the car rental industry. Interfaces 25(5), 84–104. DOI: 10.1287/inte.25.5.84.

Ciborowski, Ł., Ramanchuk, P. (2020). Zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii w branży usług przewozów osobowych – studium przypadku Bolta i Ubera. Akademia Zarządzania, 4(3), 83–95.

Coombs, W.T., Holladay, S.J. (2002). Helping crisis managers protect reputational assets: Initial tests of the situational crisis communication theory. Management Communication Quarterly, 16(2), 165–168. DOI: 10.1177/089331802237233.

Connell, J., Page, S.J. (2008). Exploring the spatial patterns of car-based tourist travel in Loch Lomond and Trossachs National Park, Scotland. Tourism Management, 29(3), 561–580. DOI: 10.1016/j.tourman.2007.03.019.

Cortez, R.M., Johnston, W.J. (2020). The Coronavirus crisis in B2B settings: Crisis uniqueness and managerial implications based on social exchange theory. Industrial Marketing Management, 88, 15–135. DOI: 10.1016/j.indmarman.2020.05.004.

Economist Intelligence Unit. (2000). The short-term vehicle rental market in Europe: new technology lifts prospects. Motor Business Europe, 2, 99–111.

Ekiz, H.E., Bavik, A., Arasli, H. (2009). RENTQUAL: a new measurement scale for car rental services. Tourism. An International Interdisciplinary Journal, 57(2), 135–153.

Erdogan, H.E., Pradeep, K.N. Hussain, K. (2010). Measuring the service quality in car rental services: purifying RENTQUAL instrument with Asian tourists, Proceedings of 2010, 4th Tourism Outlook and 3rd ITSA Conference, Malaysia.

Folinas, S., Metaxas, T. (2020). Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019. Munich Personal RePEc Archive Paper, 99666, 1–14.

Gierczak-Korzeniowska, B. (2020). Tourist and business models in the mobility of customers using car rental services. Geography and Tourism, 8(2), 29–39. DOI: 10.36122/GAT20200813.

Hashem, T.N. (2015). The impact of quality of services in the car rental companies on customer satisfaction. Journal of International Scientific Publications, 9(1), 494–502.

Herbane, B. (2013). Exploring crisis management in UK small- and medium-sized enterprises. Journal of Contingencies and Crisis Management, 21(2), 82–95. DOI: 10.1111/1468-5973.12006.

Huczek, M. (2015). Zarządzanie kryzysowe w firmie a role i umiejętności menadżerskie. Zeszyty Naukowe WSH „Zarządzanie”, 3, 13–22.

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa: Difin.

Kim, Y., Lim, H. (2020). Activating constructive employee behavioural responses in a crisis: Examining the effects of pre-crisis reputation and crisis communication strategies on employee voice behaviours. Journal of Contingencies and Crisis Management, 28(2), 141–157. DOI: 10.1111/1468-5973.12289.

Korstanje, M.E. (2021). The Effects of COVID-19 on the Rent-a-Car Industry: A Study Case Based on Argentina. W: M.E. Korstanje (red.), Risk, Crisis, and Disaster Management in Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (s. 160–186). Hershey, PA: IGI Global Publisher of Timely Knowledge. DOI: 10.4018/978-1-7998-6996-2.ch007.

Koul, S. (2020). Car Rentals Knowledge and Customer Choice. International Conference on Emerging Trends in Information Technology and Engineering (ic-ETITE), 24–25 February 2020. Vellore, India: IEEE. DOI: 10.1109/ic-ETITE47903.2020.331.

Leung, K., Wu, J.T., Liu, D., Leung, G.M. (2020). First-wave COVID-19 transmissibility and severity in China outside Hubei after control measures, and second-wave scenario planning: a modelling impact assessment. Lancet, 395, 1382–1393. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30746.

Li, Z., Tao, F. (2010). On determining optimal fleet size and vehicle transfer policy for a car rental company. Computers & Operations Research, 37, 341–350. DOI: 10.1016/j.cor.2009.05.010.

Martin, J., Guaita, J., Molina, V., Sartal, A. (2019). An Analysis of the Tourist Mobility in the Island of Lanzarote: Car Rental Versus More Sustainable Transportation Alternatives. Sustainability, 11(3):739, 1–17. DOI: 10.3390/su11030739.

Nhamo, G., Dube, K., Chikodzi, D. (2020). Impact of COVID-19 on Global Car Rental Industry and Ride and Share Transport Services. W: G. Nhamo, K. Dube, D. Chikodzi (red.), Counting the Cost of COVID-19 on the Global Tourism Industry (s. 159–181). Edinburgh: Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-56231-1_7.

Ogrodnik, Ł. (2020). Czeska awangarda – sposoby radzenia sobie z epidemią COVID-19. Pobrane z: https://pism.pl/publikacje/Czeska_awangarda sposoby radzenia_sobie_z_epidemia_COVID19 (2022.09.12).

Palmer-Tous, T., Riera-Font, A., Rosselló-Nadal, J. (2007). Taxing tourism: The case of rental cars in Mallorca. Tourism Management, 28, 271–279.

Patan, G.N. (2009). The importance of the Crisis Management and Business Strategy, Graduate Thesis. Konya: Selcuk University Institute of Social Sciences.

Ren, J. (2020). Fare impacts of Southwest Airlines: A comparison of nonstop and connecting flights. Journal of Air Transport Management, 84, 101–106. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2020.101771.

Russell, P. (1999). Car rental in Europe. Travel and Tourism Analyst, 1, 1–28.

Satchell, A. (2015). Car Rental Business Soaring at South Florida Airports. Sun-Sentinel.Com. February 26. Pobrane z: https://www.sunsentinel.com/business/fl-airport-carrental-revenue-20150225-story.html (2022.09.12).

Shah, P. (2019). Car Rental Market Research Report. Noida, Indie: P&S Intelligence.

Tornos News. (2020). Cyprus tourism hopes warmer weather would end the coronavirus crisis. Pobrane z: https://www.tornosnews.gr/en/tourism-businesses/markets/39309-cyprus-tourism (2021.03.07).

UNWTO. (2020). International tourist numbers could fall 60–80% in 2020. UNWTO reports. Pobrane z: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020) (2020.05.08).

Vargo, J., Seville, E. (2011). Crisis strategic planning for SMEs: Finding the silver lining. International Journal of Production Research, 49(18), 5619–5635. DOI: 10.1080/00207543.2011.563902.

Xu, G., Ge, N., Yu, Ch. (2022). Car Rental in a New Light Consumption Upgrading, Disruptive Innovation and „Dual Carbon” Goals. A Joint Research by Boston Consulting Group and eHi Mobility Research Center.

Yang, Y., Jin, W., Hao, X. (2008). Car rental logistics problem: A review of literature. W: International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (s. 2815–2819). Beijing, China: IEEE. DOI: 10.1109/SOLI.2008.4683014.

Zhang, M., Xie, Y., Huang, L., He, Z. (2014). Service quality evaluation of car rental industry in China. International Journal of Quality & Reliability Management, 31(1), 82–102. DOI: 10.1108/IJQRM-11-2012-0146.

Zhang, H., Chen, W., Zhang, Y., Buhalis, D., Lu, L. (2018). National park visitors car-use intention: A norm-neutralization model. Tourism Management, 69, 97–108. DOI: 10.1016/j.tourman.2018.06.001.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Gierczak-Korzeniowska, B. (2023). Branża wypożyczalni samochodów w dobie pandemii COVID-19 – pragmatyzm w zarządzaniu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 152–165. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.9

Numer

Dział

Artykuły