O czasopiśmie

„Słowo. Studia językoznawcze” to czasopismo naukowe o tematyce językoznawczej, które wydawane jest przez Uniwersytet Rzeszowski. Do druku przyjmowane są niepublikowane  teksty dotyczące różnych działów szeroko ujmowanej lingwistyki. Periodyk przewiduje publikacje (w języku polskim i w językach kongresowych) w trzech działach: artykuły i rozprawy, debiuty naukowe, polemiki i recenzje. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line. Od 2016 roku każdy artykuł ma numer DOI.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
ERIH Plus
Index Copernicus (ICV2021: 82.29; ICV2020: 67.72)
PBN

W ostatniej parametryzacji czasopism naukowych nasz rocznik otrzymał 40 punktów.

Zgłaszanie artykułów do publikacji: slowo@ur.edu.pl