Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Kazimierz Ożóg

Z-ca redaktora naczelnego
Robert Słabczyński

Sekretarz redakcji:
Ewa Oronowicz-Kida

Kontakt
slowo@ur.edu.pl

 

 Rada Naukowa

Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Jaromír Krško (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)

Henriette Langdon (San Jose State University, USA)

Aleksandra Piasecka-Till (Federalny Uniwersytet Parany w Kurytybie, Brazylia)

Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Fred Schulz (Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz, Niemcy)

Nataliya Shumarova (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Komitet redakcyjny

Redaktorzy tematyczni:

Wioletta Kochmańska

Maria Krauz

Agnieszka Myszka

Ewa Oronowicz-Kida

Bożena Taras

 

Redaktorzy językowi:

Robert Kiełtyka (język angielski)
Krzysztof Nycz (język niemiecki)

 

Redaktor statystyczny: 

Małgorzata Kułakowska