Literalność i metaforyczność jako podstawy metaforologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.8

Słowa kluczowe:

metaforologia, metafora, semantyka, dosłowność, metaforyczność

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje temat dosłowności i metaforyczności w ogólnym kontekście filozoficzno-językowym i stanowi kontynuację rozważań nad zagadnieniem niespójności w ramach teorii metafory przedstawionych w pracy Prawda dosłowna oraz norma metaforyczna jako dwa paradygmaty metaforologii. Stwierdza się w nim, iż dosłowność można sprowadzić do pojęć korespondencyjnej teorii prawdy oraz semantyczno-syntaktycznej poprawności, podczas gdy metaforyczność zyskuje swój status jedynie poprzez założenie ważności pierwszego. Wynikający z tego dwudzielny podział języka, na podstawie przykładów zdań, stwarza jednak szereg pytań o to, jakiego typu język można nazwać dosłownym lub metaforycznym.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Kwiatkowski, G. (2023). Literalność i metaforyczność jako podstawy metaforologii. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 112–125. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.8

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY