W zdrowej rodzinie są zdrowe relacje... O użyciu przymiotnika zdrowy w wybranym znaczeniu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.9

Słowa kluczowe:

aksjolingwistyka, semantyka, badania korpusowe, zdrowy

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest opis użycia wyrażenia zdrowa rodzina (oraz połączeń przymiotnika zdrowy z rzeczownikami: związek, małżeństwo, partnerstwo, koleżeństwo, przyjaźń i relacja). Celem badań jest skonkretyzowanie, jakie treści mieszczą się w zakresie semantycznym tak użytego przymiotnika zdrowy, a także w jakich obszarach tematycznych najczęściej występują analizowane wyrażenia. Przykłady użycia zostały zaczerpnięte z czterech elektronicznych korpusów polszczyzny. Z ich analizy wynika, że wyrażenie zdrowa rodzina jest często nacechowane, w dużej mierze właściwe dyskursowi katolickiemu i prawicowemu. W połączeniu z nazwami różnych relacji zdrowy to wolny od przemocy fizycznej i psychicznej oraz oparty na szacunku, zaufaniu, dobrej komunikacji, szczerości/ uczciwości oraz akceptacji.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Lisczyk, K. (2023). W zdrowej rodzinie są zdrowe relacje. O użyciu przymiotnika zdrowy w wybranym znaczeniu. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 126–141. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.9

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY