Semantyczna rama pogrzebu królewskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.18

Słowa kluczowe:

modele kognitywne, ramy semantyczne, Królowa Elżbieta II, rama KRÓLEWSKI POGRZEB, skrypt [KRÓLEWSKI POGRZEB]

Abstrakt

Każda forma życia kończy się śmiercią. Śmierć człowieka jest trudnym momentem dla członków rodziny. Różne kultury przestrzegają zróżnicowanych rytuałówi tradycji związanych z końcem życia i obchodzą specyficzne obrzędy pogrzebowe. Przyjmują one formy zróżnicowane pod względem tradycji kulturowych i religijnych, w jakich dana osoba była wychowana i jakich przestrzegała w trakcie swego życia. Jednakże ceremonie pogrzebowe są także różnorodne w obrębie danej kultury. Pogrzeb monarchy jest o wiele bardziej złożony w porównaniu do ceremonii pogrzebowych jej/jego poddanych. Po śmierci brytyjskiej monarchini, królowej Elżbiety II, we wrześniu 2022 roku nastąpił okres żałoby i królewski pogrzeb. Analiza w niniejszym artykule koncentruje się na semantycznej ramie pogrzebu królewskiego. Przyjęta w dyskusji podstawa metodologiczna jest oparta na założeniach językoznawstwa kognitywnego, z akcentem na modele kognitywne, takie jak ramy i skrypty, zaprezentowane tutaj przez ramę KRÓLEWSKI POGRZEB oraz skrypt [KRÓLEWSKI POGRZEB]. Obydwa przedstawione modele zawierają unikatowe elementy, których nie można odnaleźć w innych kontekstach. Elementy charakterystyczne dla opisywanych ramy i skryptu zostały zaakcentowane w analizie. Dane wykorzystane dla szczegółowego opisu zgromadzono z serwisu widomości British Broadcasting Corporation dostępnych online. Analiza materiału badawczego wskazuje różnice pomiędzy opisywanymi modelami a standardowymi opisami ramy POGRZEB i skryptu [POGRZEB]. Wiele ze wspomnianych elementów charakterystycznych omawianych modeli ma uwarunkowania kulturowe.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Uberman, A. (2023). Semantyczna rama pogrzebu królewskiego. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 256–269. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.18

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY