Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Tekst zgłoszony do publikacji powinien być przygotowany według poniższych wytycznych:
Sprawozdanie z badań i artykuł naukowy (20000-25000 znaków, łącznie ze spacjami, włącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, podziękowaniami, bibliografią i załącznikami).
Artykuł powinien być przygotowany w języku angielskim według szablonu.


ZGŁOSZENIE
Do publikacji przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie. Autor zostanie poproszony o złożenie pisemnego oświadczenia w tej kwestii.
Artykuły musi spełniać następujące wymagania techniczne: zostać wysłany jako plik zapisany w formacie Microsoft Word (.doc lub .docx) załączony do wiadomości e-mail do redakcji czasopisma na adres transborder@ur.edu.pl.
Artykuł powinien być przygotowany według powyższych wytycznych. Wszystkie jego elementy (streszczenie, tekst, ilustracje) muszą zostać zawarte w jednym pliku i umieszczone w ich docelowym miejscu, tj. ilustracje nie powinny znajdować się na końcu artykułu.
Wiadomość e-mail do redakcji powinna zawierać:
Skan podpisanej Umowy o wykonanie utworu i przeniesienie praw autorskich.
Pełne dane kontaktowe autorów: imiona i nazwisko, adres e-mail, nazwa instytucji, pełny adres korespondencyjny, numer faksu.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.