O czasopiśmie

Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, które swoją historią sięgają jeszcze do Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim i słowackim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w Acta Iuridica Resoviensia uzyskuje się 40 punktów. Link do Wykazu Czasopism (09.02.2021 r.)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com). 

Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International oraz uwzględnione są w indeksie europejskich czasopism humanistycznych i społecznych - the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Pełne teksty artykułów publikowanych w Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium).

Zasady publikacji

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do  zapoznania się z zawartością strony i zasadami zgłaszania tekstów do publikacji. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji, a jeżeli już jest zarejestrowany to powinien zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. 

W danym roku ukazują się cztery numery Acta Iuridica Resoviensia. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym wyłącznie za pośrednictwem platformy OJS po zalogowaniu się.

Redakcja bardzo prosi o nieprzesyłanie artykułów na adres e-mail Redakcji. Artykuły przesłane na adres e-mail nie będą uwzględnianie w procedurze recenzyjnej.

Po umieszczeniu pliku z artykułem na platformie publikacyjnej czas na wstępną ocenę artykułu pod kątem spełnienia wymogów formalnych wynosi 60 dni. Okres oczekiwania na recenzję wynosi 90 dni. Czas oczekiwania na publikację zgłoszonego tekstu wynosi 210 dni.

Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty za zgłoszone teksty. 

Redakcja uprzejmie prosi Autorów o zapoznanie się z poniższym plikiem zawierającym przykładowy artykuł wraz z wyjaśnieniem wymogów redakcyjnych. Artykuły nieodpowiadające  tym wymogom nie będą poddawane procedurze recenzji.

Link do pliku z wymogami redakcyjnymi

Ogłoszenia

Aktualny numer

Opublikowane: 2021-09-30
Wyświetl wszystkie numery

Redakcja Acta Iuridica Resoviensia

(poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza)

Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski

Plac Ofiar Getta 4/5, 35-002 Rzeszów

seriaprawnicza@univ.rzeszow.pl