O czasopiśmie

Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, które swoją historią sięgają jeszcze do Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie.

Na łamach czasopisma publikowane są prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych.  Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w Acta Iuridica Resoviensia uzyskuje się 40 punktów. Link do Wykazu Czasopism (01.12.2021 r.)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (CEEOL). 

Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International oraz uwzględnione są w indeksie europejskich czasopism humanistycznych i społecznych - the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Pełne teksty artykułów publikowanych w Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Repozytorium UR).

Aktualny numer

					Pokaż  Tom 34 Nr 116 (2021): Prawo
Opublikowane: 2023-04-20
Wyświetl wszystkie numery

Redakcja Acta Iuridica Resoviensia

(poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza)

Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski

Plac Ofiar Getta 4/5, 35-002 Rzeszów

seriaprawnicza@ur.edu.pl