O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w  Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 40 punktów.  Link do Wykazu Czasopism (09.02.2021 r.)

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do  zapoznania się z zawartością strony i zasadami zgłaszania tekstów do publikacji. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji, a jeżeli już jest zarejestrowany to powinien zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. 

W danym roku ukazują się cztery numery Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego Serii Prawniczej.

Numer 1 i 2 – zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca.

Numer 3 i 4 – zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

Redakcja uprzejmie prosi Autorów o zapoznanie się z poniższym plikiem zawierającym przykładowy artykuł wraz z wyjaśnieniem wymogów redakcyjnych. Artykuły nieodpowiadające  tym wymogom nie będą poddawane procedurze recenzji.

Link do pliku z wymogami redakcyjnymi

Aktualny numer

					Pokaż  Tom 28 Nr 110 (2020): Prawo 28
Opublikowane: 2020-12-15

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery

Redakcja Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski

Plac Ofiar Getta 4/5, 35-002 Rzeszów

seriaprawnicza@univ.rzeszow.pl