Obowiązki skazanego, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.30.3

Słowa kluczowe:

system dozoru elektronicznego, skazany, prawo karne wykonawcze, obowiązek

Abstrakt

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wprowadziła do katalogu sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności nieznany w dotychczas obowiązującym polskim porządku prawnym system dozoru elektronicznego. Ustawa weszła w życie 1 września 2009 r. Kolejnymi nowelizacjami ustawodawca poszerzał formy stosowania systemu, a także inkorporował ustawę do k.k.w. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie po ponad 10-leciu funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce obecnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie obowiązków skazanego, wobec którego wykonywany jest dozór, oceny ich zasadności i spójności w kontekście prawidłowego wykonania kary, a także ukazanie ich dolegliwości oraz konsekwencji niewykonania.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-15

Jak cytować

Bachurska, B. . (2020). Obowiązki skazanego, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny. Acta Iuridica Resoviensia, 30(112), 52–68. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.30.3

Numer

Dział

Artykuły