Konstytucyjne aspekty udziału referendarza sądowego w postępowaniu karnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.1

Słowa kluczowe:

referendarz sądowy, sąd, Konstytucja RP, proces karny

Abstrakt

Zagadnienie dotyczące miejsca zajmowanego przez referendarza sądowego w polskim systemie sądownictwa nabiera szczególnego charakteru w świetle przepisów Konstytucji RP, a także Prawa o ustroju sądów powszechnych, które wyznaczają zakres zadań, jaki może być powierzony referendarzowi sądowemu w procesie karnym. W obecnym kształcie instytucja ta jest jednak w postępowaniu karnym nieefektywna. Wprawdzie spełnia ona wymóg konstytucyjności, a ustawodawca w sposób legalny delegował określone uprawnienia na rzecz referendarzy sądowych w procesie karnym, to jednak obawa o naruszenie konstytucyjnej zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości wyłącznie przez sądy powstrzymuje ustawodawcę przed dalszym rozwojem tej instytucji.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Bachurska, B. (2022). Konstytucyjne aspekty udziału referendarza sądowego w postępowaniu karnym. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 9–20. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.1

Numer

Dział

Artykuły